Algemene Voorwaarden

De website en verwante diensten van Get Heerlen worden je ter beschikking gesteld krachtens de onderstaande algemene voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees de Algemene voorwaarden zorgvuldig alvorens een bestelling te plaatsen op www.getheerlen.nl.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot – en het gebruik van de website www.getheerlen.nl en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan onderstaande Algemene voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je deze website niet te gebruiken.

Privacy – en beveiligingsverklaring

Onze Privacy – en beveiligingsverklaring vind je op onze website. Als je nog geen 18 jaar oud bent, moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy – en beveiligingsverklaring voordat je je registreert om deze website of de verwante diensten te gebruiken.

Registratie bij Get Heerlen

Registratie kan nodig zijn om bepaalde delen van deze website te gebruiken. Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is van essentieel belang dat je accurate gegevens verstrekt bij jouw registratie. Indien jouw persoonsgegevens veranderen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen via het e-mailadres: ikbeninheerlenwatnu@gmail.com.

Aankoop

Bevoegdheid tot aankoop

Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Je dient je echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene voorwaarden van Get Heerlen. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Get Heerlen aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door Get Heerlen en Get Heerlen is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant.

Door een bod tot aankoop van artikelen machtig je ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar Get Heerlen dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jouw creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over jouw echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om jouw identiteit te verifiëren, de geldigheid van jouw creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren.Daarnaast stem je ermee in dat wij door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

Bestellingen

Get Heerlen biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit de voorraad van verkopers. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering door onze leveranciers of dat een artikel niet meer beschikbaar is. In dergelijke gevallen stellen wij je daarvan per e-mail op de hoogte en storten de betaling binnen tien dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op jouw creditcard- of bankrekening. Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om je op de hoogte te stellen van de hoogte van deze kosten alvorens een bestelling te plaatsen.

Goedkeuring van jouw bestelling

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze e-mail vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet te goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

Wij kunnen tevens op ieder moment en om ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.getheerlen.nl, ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op www.getheerlen.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

Aankoop

Betalingen kunnen worden voldaan met PayPal en iDeal. Je bevestigt dat de bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan Get Heerlen weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.getheerlen.nl te beveiligen. Alle banktransacties op www.getheerlen.nl worden verwerkt via Stripe en PayPal.

Om te zorgen dat jouw winkelervaring veilig, eenvoudig en zeker is, gebruikt Get Heerlen Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Giftvouchers (nog niet verkrijgbaar)

Virtuele giftvouchers worden verkocht onder de onderstaande algemene voorwaarden: Giftvouchers kunnen worden ingezet per verkoper. Deze kunnen worden ingewisseld tegen alle producten van de betreffende verkoper op Get Heerlen. Giftvouchers zijn niet overdraagbaar. Giftvouchers kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contanten.Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de giftvouchers, dient het resterende saldo per creditcard/bankpas te worden voldaan. Indien je met een giftvoucher gekochte producten retourneert, wordt het resterende saldo gecrediteerd als een nieuwe cadeaubon. Virtuele giftvouchers worden per e-mail verzonden aan de ontvanger zodra de volledige bestelling is verwerkt en betaling is ontvangen.
Tevens wordt er ter verzendbevestiging een kopie verzonden aan de verzender.
Get Heerlen is niet aansprakelijk voor de levering van een Virtuele Giftvoucher aan een onjuist of niet-bestaand e-mailadres.Dat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Get Heerlen is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of onbevoegd gebruik van een giftvoucher.
Op alle met een Get Heerlen giftvoucher gekochte producten geldt 21% BTW.

Verpakkingen

Wees voorzichtig met alle verpakkingen en de extra cadeaus die met jouw bestelling worden verzonden. Houd deze buiten bereik van kinderen en dieren, om verstikkingsgevaar te vermijden. Houd deze ook buiten bereik van vuur; de verpakking kan brandbaar zijn. Get Heerlen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen en/of extra cadeaus.

Levering

De levertijd van een product verschilt per verkoper. Get Heerlen verstuurt pakketten binnen 1-3 werkdagen, tenzij anders vermeld op de pagina van het product zelf of tijdens de bestelprocedure. Wij stellen ons ten doel om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen te laten leveren, mits op een werkdag besteld. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending. Get Heerlen is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen.

Retourneren en ruilen

Klanttevredenheid is onze belangrijkste prioriteit. Als je niet tevreden bent over de artikelen of een artikel wilt omruilen, kan je de bestelling retourneren binnen 14 dagen na de datum waarop je de artikelen hebt ontvangen. Om een terugbetaling te ontvangen op jouw bankrekening, dien je de onderstaande instructies te volgen.
Als je daar hulp bij nodig hebt, kan je een e-mail sturen aan ikbeninheerlenwatnu@gmail.com. De kosten voor het retour verzenden van een bestelling zijn voor de koper. Indien je een pakket retourneert via reguliere brievenbuspost is dat op eigen risico.

Het artikel dat je retourneert moet nieuw, ongebruikt en ongedragen zijn, vergezeld van de originele verpakking, en indien van toepassing voorzien van alle aangehechte kledinglabels. Alle correct geretourneerde artikelen worden terugbetaald aan de creditcard-/bankrekening van de oorspronkelijke koper, exclusief belastingen, invoerrechten. Nieuw en ongebruikt betekent dat er zich op het artikel of op de labels geen sporen van gebruik bevinden. Wij verkopen geen gebruikte artikelen en aanvaarden geen artikelen retour als er aanwijzingen van gebruik zijn. In dergelijke gevallen wordt het artikel geretourneerd aan de koper. Get Heerlen is niet aansprakelijk voor artikelen die niet op de hierboven aangegeven manier worden geretourneerd. Bij eventuele andere vragen kan je altijd via ikbeninheerlenwatnu@gmail.com contact met ons opnemen.

Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Stuur een email naar ikbeninheerlenwatnu@gmail.com dat je het door jou ontvangen item wil retourneren en stuur het na bevestiging van je mail naar: Get Heerlen, Saroleastraat 63 6411 LS Heerlen.

Intellectuele eigendomsrechten

De content

Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto`s, video`s, audio of grafische materialen die Get Heerlen, jij of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website. Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor jouw eigen rekening. Get Heerlen behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. Je komt overeen dat Get Heerlen tegenover jou of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

Eigendom, software en content

Je mag de website www.getheerlen.nl of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op jouw eigen website. Deze website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen gebruik.
Het is je niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.

Gebruikers

Je komt overeen dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor jouw gebruik van Get Heerlen en voor al jouw communicatie en activiteiten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor je de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing. Indien wij naar eigen inzicht en goeddunken vaststellen dat je betrokken bent bij verboden activiteiten, andere gebruikers onheus bejegent, of Get Heerlen anderszins schade toebrengt, kunnen wij je de toegang tot deze website ontzeggen op tijdelijke of permanente basis en elk besluit daartoe is bindend. Jouw gebruik van deze website vindt plaats op je eigen risico.

Koppelingen naar websites van derden

Op deze website kunnen zich hyperlinks bevinden naar andere websites of bronnen van andere partijen dan Get Heerlen, waaronder verkopers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de content van externe bronnen. Ook zijn wij niet verantwoor-delijk of aansprakelijk voor reclame, producten of andere materialen of diensten beschikbaar op dergelijke externe websites of bronnen, noch voor eventuele schade, verlies of ongenoegen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, producten of diensten afkomstig daarvan.

Onbevoegd kopiëren of distribueren

Je komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van Get Heerlen en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door Get Heerlen of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Indien Get Heerlen de Algemene voorwaarden niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijnde directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer jij en Get Heerlen er ten tijde van het plaatsen van jouw bestelling en ten tijde van het verzenden van jouw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 100% van de totale waarde van de gekochte goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door jou of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies).

Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de Algemene voorwaarden waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Vrijwaring

Je komt overeen om Get Heerlen te behoeden voor – en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of jouw niet-nakoming van de Algemene voorwaarden.

Gebruikersrelatie

Je bevestigt dat er tussen jou en Get Heerlen geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschapsrelatie bestaat als gevolg van jouw gebruik van deze website. Je komt overeen dat je je niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van Get Heerlen, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie van jouw kant.

Volledige Overeenkomst

De bovenstaande Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen jou en Get Heerlen. Je bevestigt dat je bij jouw instemming met ons beleid niet hebt vertrouwd op enige verklaring behoudens voor zover datzelfde uitdrukkelijk verklaard is door Get Heerlen, en je komt overeen dat je geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken die geen bepaling vormt van Get Heerlen, behoudens dat jouw instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van Get Heerlen is.

Afstandsverklaring

Indien je deze voorwaarden schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin je deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht

Get Heerlen is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlands wetgeving, en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland. © Get Heerlen. Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Get Heerlen of haar licentiegevers.

Website

© getheerlen.nl. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Get Heerlen behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen. Wij verzoeken je om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je onze site blijft gebruiken, vormt dat gebruik jouw aanvaarding van bedoelde wijzigingen. Vragen over de Algemene Voorwaarden van Get Heerlen kun je per e-mail stellen aan: ikbeninheerlenwatnu@gmail.com.